• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Vad är BRIX?

Belt & Road Institute in Sweden (BRIX) är en ideell förening som har utformats av arrangörerna, talarna och deltagarna ...