• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
22 maj, 2019: Stort Forum I Stockholm För Belt & Road

22 maj, 2019: Stort Forum I Stockholm För Belt & Road

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen. Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer. Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. […]

Read More
Veckorapporter från BRIX om internationella utvecklingen av Belt & Road

Veckorapporter från BRIX om internationella utvecklingen av Belt & Road

Den mycket snabba utvecklingen av Belt & Road om projekt i alla världsdelar har ännu inte rapporterat i västvärldens medier. Inte ens gigantiska projekt som omformar ekonomin för hela länder om inte för hela världsdelar rapporteras. BRIX har därför börja publicera en veckorapport med de senaste nyheterna om projekt och avgörande beslut och möten om Belt & Road. Följ veckorapporterna på engelska delen av denna hemsida.

Read More
BRIX på UITP:s toppmöte i Stockholm för globala allmänna transporter

BRIX på UITP:s toppmöte i Stockholm för globala allmänna transporter

2019-06-13 En BRIX-delegation bestående av BRIX-ordföranden Ulf Sandmark och styrelsemedlem Lydia Liu deltog i Toppmötet för Globala Allmänna Transporter i Stockholm ( UITP Global Public Transport Summit in Stockholm ) den 9-12 juni på Älvsjömässan för att informera om Belt & Road Initiative bland de 350 utställarna och 2.500 affärsmännen som deltog. BRIX mötte där främst kinesiska och nordiska företag men också många andra för att informera om BRIX och fick många kontakter. De deltog också i seminarier av Huawei om 5G, av den stora kinesiska tågtillverkaren CRRC (som tillverkar 80 procent av Kinas höghastighetståg) och om Framtiden för transporter i Mellanöstern och Nordafrika. BRIX deltog aktivt diskussionerna och utbytte idéer. Utställare och föredragshållare visade stort intresse för det arbete som BRIX gör och sa att det var viktig information. De uppskattade mycket att höra om idéerna bakom BRI:s planer på utveckling i de olika kontinenterna. ”Kartan över de framtida projekten för Belt & Road är en marknadsplan för de kommande 50 åren för ditt företag”, framhöll Ulf Sandmark till utställarna. Toppmötena vartannat år för den 130-åriga organisationen UITP är världens största mässa för offentliga och hållbara transporter. 2019 års UITP-mässa i Stockholm kallades “Allmänna Transporters Konst (The Art of […]

Read More
Alla tal från BRIX Belt and Road Forumet är tilljängliga!

Alla tal från BRIX Belt and Road Forumet är tilljängliga!

Alla tal och diskussionspaneler från seminariet “Second Belt and Road Forum” som arrangerades av BRIX i Stockholm den 22 maj 2019 är nu tillgängliga på BRIX Youtube Kanal (på engelska): Clicka på titel eller talare för att se videon! Opening remarks by BRIX Chairman Ulf Sandmark Keynote speech by H.E. Ambassador of the People’s Republic of China to Sweden, Mr. Gui Congyou. Speech of H.E. Ambassador of Pakistan to Sweden, Mr. Hussain Dayo on the China-Pakistan Economic Corridor. Speech of H.E. Ambassador of Portugal, Mr. Henrique SIlveira Borges on Portugal-China economic cooperation. Speech of Hon. Mr. Thore Vestby, former member of the Norwegian Parliament on the Norwegian and Swedish attitudes to the BRI. Lars Aspling: Part 1, The amazing Chinese economic development in the past 30 years. Hussein Askary: Africa’s transformation thorugh the Belt and Road Initiative. Lars Aspling: Part 2, Why Europe and Sweden should join the Belt and Road Initiative. First Panel Discussion, Second Belt and Road Forum in Stockholm. Stephen Brawer, Vice Chairman of BRIX: Dialog of Cultures rathern than Geopolitics. Professor Mike Danilovic: the BRI as a Business Opportunity for Swedish SMEs. Researcher Jasmine Liuhua liu: “Exploring Chinese Business Culture”. MBA Student Suci Ariyanti: The China […]

Read More
Realtid.se debattartikel: Sverige måste skifta spår!

Realtid.se debattartikel: Sverige måste skifta spår!

I en debattartikel på finans- och ekonomi nättidningen Realtid.se rapporterar Mats Lönnerblad om sitt deltagande i BRIX seminariet Second Belt and Road Forum i Stockholm den 22 maj och uppmanar till att Sverige ska tänka om hela sitt järnvägssystem och sin roll i den Nya Sidenvägen. – Den 22 maj 2019, tillsammans med cirka hundra inbjudna deltagare, fick jag förmånen att delta – som författare och recensent – på Kinas kulturcentrum på Västra Trädgårdsgatan 2 i Stockholm om hur framtidens transportsystem kan komma att revolutionera alla transporter, skriver Lönnerblad. Han tillägger: –  De talare som deltog i mötet och som redan har anslutit sig till och anpassat sin politik till de nya möjligheterna har redan förstått vad som måste göras. Det gäller alla de ambassadörer som deltog: Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou, Pakistans ambassadör Hussain Dayo, Portugals ambassadör Henrique Silveira Borges och Joseph Sang, Kenyas ambassadör. i artikeln argumenterar Lönnerblad  för att Sverige ska med och bygga den nya Sidenvägen tillsammans med Kina och andra länder: – I dag är drygt 600 svenska företag aktiva i Kina och genom sina dotterbolag. Där deltar de i det i Kina allomfattande projektet att bygga den nya Sidenvägen. Vad som nu krävs […]

Read More
Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet

Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet

Sverige riskerar missa Sidenvägståget, skriver Gunnar Vagerstam i Miljömagasinet (Nr. 22, 31 maj 2019) som närvarade på seminariet “Second Belt and Road Forum” organiserad av BRIX. Här är några avsnitt från artikeln: – Sverige bör ansluta sig till Kinas ”Belt and Road Initiative” (BRI), dels för att sätta vårt land i arbete och för att det också främjar en fredlig utveckling i vår värld. Det sade ordföranden i den svenska organisationen BRIX (Belt & Road Initiative Executive group for Sweden), Ulf Sandmark, till Miljömagasinet under BRI-forumet den 22 maj i Stockholm, där han också uttrycker viss besvikelse över att Sverige inte hade någon officiell representant på forumet. – Organisationen BRIX bildades med den uttalade ambitionen att verka för en svensk anslutning till Kinas utvecklingsstrategi, Belt and Road Initiative, BRI, också kallad Sidenvägen, den mytomspunna handelsvägen till Peking. BRI är internationaliseringen av en strategi som använts och utvecklats under transformeringen av Kina och fått landet att blomstra ekonomiskt och lyft cirka 700-800 miljoner kineser ur fattigdom. – Omsatt till en global arena innebär BRI-strategin att man bygger en ny infrastruktur för att sammankoppla sjövägar, landvägar och landbroar (transkontinentala motorvägar och järnvägar) och att man bygger den här infrastrukturen i de mindre […]

Read More
Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen. Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer. Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. […]

Read More
Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Ulf Sandmark, BRIX Ordförande 2019-05-26 Utbyggnaden av den nya Sidenvägen har tagit en väldig fart sedan Kinas president Xi Jinping år 2013 tog initiativ till att öppna upp för detta samarbete med alla länder som vill vara med. Redan har 1.000 miljarder dollar investerats vilket kan jämföras med Marshallplanens 130 miljarder i dagens penningvärde. Längs linjerna på kartan har man börjat bygga järnvägar, elkraftverk, kraftledningar, oljeledningar, vattenprojekt, nya industriområden och nya städer i så kallade bälten, dvs utvecklingskorridorer, för att industrialisera och lyfta världen ur fattigdom. Det kallas därför Bälte- och väginitiativet, där vägen är sjövägen mellan Kina, Indien, Afrika och Europa. Det är nu världshistoriens största byggprojekt. De första bältena drogs upp i de sex linjerna åt olika håll från Kina vilka syns på kartan med bokstäverna A till G, med F för sjövägen. På Belt & Road Forum i Peking den 25-27 april i år drog man upp riktlinjerna framåt och utvidgade projektet till 35 bälten. Det innebär att många av de övriga linjerna på den visionära världslandbrokartan nu också börjar förverkligas. Vart och ett av dessa bälten är gigantiska ekonomiska utvecklingskorridorer med massor av möjligheter för svenska företag att delta. Sverige har gått igenom sin industrialiseringsprocess fr.a. […]

Read More
Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Möjligheterna till affärer genom Belt & Road Initiative (Nya Sidenvägen) prisas av tunga företrädare för näringslivet i Europa. Den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt den 29.3 rapporterade i en artikel att 1.000 miljarder dollar hittills beviljats för BRI:s projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Chefen för tidningens forskningsinstitut Dr. Jörg Lichter har också uppmanat Tyskland att bli en ”officiell partner” i BRI. Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det är viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, menar Minsch. Även i grannen Bayern i Tyskland har en tung IFO-rapport beställd av Kammaren för handel och industri i Bayern (auwi-bayern.de) pekat på vinster som kan göras i handel längs Sidenvägen med länderna i Centralasien och Kaukasus i synnerhet om infrastrukturen i dessa länder förbättras. Men, skriver forskarna, ”för att näringslivet skall kunna dra nytta av dessa förändringar måste beslutsfattarna skapa den nödvändiga transportinfrastrukturen i Bayern och […]

Read More
Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Ulf Sandmark 2019.05.08 Denna debattartikel publicerades i Realtid.se De svenska ministrarna höll sig hemma när den nya Sidenvägen tog ett nytt stort steg framåt på det andra Belt & Road forum i Peking  den 25-27 april med 37 statsledare, 360 ministrar, 90 ledare för internationella organisationer och 5000 deltagare från 150 länder. Mötet konsoliderade den internationella utvecklingsprocess som initierades av Kina med Bälte och väginitiativet 2013 (BRI). I rundabordskonferensen med statsledarna drogs riktlinjerna upp för 35 gigantiska påbörjade och planerade utvecklingsprojekt i Eurasien och Afrika, liksom för 14 internationella samarbetsorganisationer för olika aspekter av BRI. BRI är redan det största infrastrukturprojektet i världshistorien och håller på att integrera integrationen, det vill säga samordna mellan regionala samarbetsorganisationer i olika delar av världen. Avtal på 607 miljarder kronor ingångna under helgen i Peking utgör således endast en mindre del av denna process där ständigt nya avtal ingås i olika delar av världen. Hittills har, enligt tyska tidningen Handelsblatt, 1000 miljarder dollar beviljats för projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Malaysias president Mahathir har framställts som en kritiker av projektet, men sa på kinesisk tv att han hade sett BRI som ett infrastrukturprojekt för Asien, men har […]

Read More