• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Belt and Road toppmöte i Beijing tar udden av svartmålningarna

Belt and Road toppmötet i Kina tar udden av svartmålningarna

2019.04.29

Alexander Hartmann

Att invigningen av det andra Belt & Road Forum (BRF2) den 25-27 april skedde i närvaro av 37 stats- och regeringschefer och företrädare för mer än 150 länder borde slutgiltigt ha tagit udden av alla svartmålningar av detta storslagna initiativ. Och mer än så, Belt & Road Initiativet (BRI)och detta Forum är de synliga tecknen på att en ny världshistorisk epok randas.

Detta är något som, till det geopolitiskt sinnade västliga kritikers stora fasa, har gått upp för allt fler regeringar i Europa och övriga världen. Det visade sig också tydligt i samband med BRF2. Några exempel:

"Ett fantastiskt infrastrukturprojekt"

Grekland skickade en delegation på hög nivå, ledd av premiärminister Alexis Tsipras och utrikesminister Giorgios Katrougalos. De tecknade en överenskommelse om bilateralt samarbete på områdena energi, samfärdsel, telekommunikationer och finanser. Detta var Tsipras tredje besök i Kina, och följde på Greklands officiella inträde i Kinas samarbetsmekanism med länder i Central- och Östeuropa, det så-kallade 16+1-samarbetet, som därmed blev 17+1.

Inför avresan till Peking konstaterade utrikesminister Katrougalos i en intervju för Xinhua att de båda länderna har utmärkta bilaterala förbindelser. Katrougalos talade särskilt varmt om det kinesiska rederiet Coscos investeringsprojekt i hamnen i Piraeus, som också omfattar planer på en utbyggnad av hamnens infrastruktur. Han sa också att de kinesiska investeringarna även har en social betydelse, i och med att de hjälper kommunerna i det omgivande området att överleva finanskrisen som de tampats med de senaste tio åren.

Vad gäller den vidare innebörden av BRI sa Katrougalos att Kinas planerade byggprojekt i drygt 60 länder från Guangzhou i östra Kina till Venedig visar hur länder kan samarbeta för att bygga en framtid som ger ekonomiskt välstånd till alla. Han sa att Greklands uppgift är att tjäna som en bro mellan Europa och Kina genom att lägga vikt vid de intressen som man delar – nämligen multilateralism, fredliga relationer och respekt för folkrätten.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conti reste också till BRF2 i Peking. När mötesförhandlingarna var avslutade hade Conte ett bilateralt möte med Xi och den följande dagen med premiärminister Li Keqiang. I Italien arrangerade regeringen den 18 april ett möte i Rom med den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB och italienska finansinstitut. Den följande dagen träffade finansminister Giovanni Tria AIIB:s vice styrelseordförande Danny Alexander.

"Vi tror fullt och fast på de möjligheter som AIIB kan skapa för italienska finansinstitut", förklarade Tria efter mötet. Italien "är inte bara en betydande andelsägare i ett initiativ som det följt med entusiasm från första början tillsammans med sina viktigaste europeiska partners, utan är också en pålitlig försvarare av bankens roll i att stötta den ekonomiska utvecklingen i det asiatiska området".

Österrikes Förbundskansler Sebastian Kurz deltog inte bara personligen i Belt & Road Forum, han vistades i Kina i sammanlagt fem dagar. Tillsammans med 26 tunga näringslivsföreträdare deltog han i ett österrikisk-kinesiskt ekonomiskt forum i Shanghai och besökte även Hangzhou, innan han begav sig till Peking för Belt & Road Forum.

Stephan Barisitz, senior ekonom vid den österrikiska nationalbanken, presenterar i en fem sidor lång intervju i senaste numret av Diplomacy & Commerce de möjligheter  öppnas för Europa och Österrike med den nya Sidenvägen. Europa skulle till exempel kunna vara med och utveckla de trans-eurasiska förbindelserna, genom investeringar i den planerade höghastighetstågbanan Moskva–Kazan som en delsträcka av den stora stambanan mellan Peking och tyska Duisburg.

Barisitz konstaterar att Österrike har stor ekonomisk-geografisk fördel av att vara beläget vid tre viktiga rutter för den transeurasiska tågtrafiken: för det första land-sjö-förbindelsen från Piraeus till Wien, för det andra förbindelsen från den italienska hamnen i Trieste (vars utbyggnad Kina vill investera i) till österrikiska Kärnten och vidare till övriga Europa, för det tredje den planerade förlängningen av den ryska transsibiriska järnvägen med bredspår genom Ukraina och Slovakien till Wien. Där ska det, i ett nära samarbete mellan Wien och den slovakiska huvudstaden Bratislava, skapas en Twin City, som en central transitplats för godstrafiken på järnväg mellan Asien och Europa.

Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det finns problem som återstår att lösa med Kina men att han hoppas att de förr eller senare kommer att lösas genom samtal. För den schweiziska ekonomin är det viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, och därför är Belt & Road ett steg in i en framtid som gynnar den schweiziska ekonomin, menar Minsch.

Han gav samtidigt en vink om att schweiziska och kinesiska finansinstitut kunde samarbeta i projekt inom ramarna för den nya Sidenvägen. Samma sak sa intressant nog en talesman för Schweiz förbundspresident Ueli Maurer, som tillika är finansminister och deltog på det andra Belt & Road Forum i Peking.

Tjeckiens president Milos Zeman, som åtföljdes av en stor näringslivsdelegation på sin Kina-resa till Belt & Road Forum, sa till Xinhua att han räknar med att Tjeckien kommer att fortsätta delta i det av Kina föreslagna BRI och utvecklas till ett nav mellan Europa och Kina gällande bland annat flyglinjer och banktjänster.

Zeman kallade BRI ett "fantastiskt infrastrukturprojekt" och sa: "Jag uppmuntrar tjeckiska företag att delta i byggandet av den nya Sidenvägen, framför allt i järnvägsutbyggnaden, vi har en bra tradition på det området." Han sa att China Railway Express, en internationell handelskorridor som förbinder Kina och Europa, skulle sänka fraktkostnaderna betydligt och även stimulera uppkomsten av nya industrier och nya städer.

Efter sitt möte med den kinesiske presidenten Xi Jinping sa den ungerske premiärministern Viktor Orban, som deltog i Peking på det andra Belt & Road Forum, att han redan för tio år sedan förstod att Ungerns framtid till stor del ligger i landets förbindelser med Kina. BRI är inget hot, sa han, utan en chans. Ungern stöder uttryckligen detta initiativ och kommer att delta aktivt i det.

Innan dess hade Orban fört samtal med premiärminister Li Keqiang och slutit flera bilaterala överenskommelser, bland annat om att upprätta ett ungersk-kinesiskt samarbetsforum, om fortsatta samarbeten på det idrottsliga området, om den digitala Sidenvägen, om att tillsätta en arbetsgrupp för att främja frihandeln och om ungersk fjäderfäexport till Kina.

Läs mer om andra Belt & Road Forum toppmötet i Peking i den officiella hemsida!

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *