• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

BRIX Styrelse

Ordförande, Civilekonom
Vice ordförande, Företagare
Styrelseledamot, Rådgivare
Styrelseledamot, Strategianalytiker
Styrelseledamot, Affärsstrateg