• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

BRIX svarar SvD krönika om Belt and Road

BRIX svarar SvD:s krönika om Belt and Road Initiativet

Svar till Bensons kinesiska ordlista:

Kina vaknar inte ensam utan med övriga Asien och Afrika

I sin krönika idag (2/8) tar Peter Benson upp "det hypermoderna mastodontprojektet" Belt and Road Initiative (BRI) "där Kina bygger motorvägar, hamnar, järnvägar, kraftledningar med mera". När Benson beskriver storleken på projektet, också kallat Nya sidenvägen, som gigantiska 70.000 miljarder svenska kronor är det ändå i underkant. Redan 2017 har man talat om projekt för 10.000 miljarder dollar dvs motsvarande ca 100.000 kr. Sedan starten 2013 har projekt igångsatts för mer än 1.000 miljarder dollar.

Idag består BRI inte av 70 länder som Benson skriver. Vid det andra Belt and Road Forum i Beijing i april i år deltog representanter för 150 länder, varav mer än 129 nu har gått med i BRI. Bensons jämförelse med Marshallplanen haltar eftersom BRI, även om detta är ett kinesiskt initiativ, är ett utvecklingsinitiativ i linje med hela Alliansfria rörelsens kamp sedan Bandungkonferensen 1955 för att lämna fattigdom och kolonialism. Så gott som alla afrikanska länder samarbetar med Kina och 41 har gått med i BRI. Alla utvecklingsländernas samarbetsorganisationer för regional ekonomisk utveckling stöder BRI. FN:s generalförsamling stöder BRI.

Metoden som BRI använder för att skapa välfärd är industrialisering med hjälp av strategiska investeringar i infrastruktur. Det är samma metod som alla industriländer använt sig av tidigare för att öka produktionskapacitet och sänka transportkostnader. Det gör att Bensons tal om skulduppbyggnad i samband BRI måste tas med en stor nypa salt. Den ökade produktionsförmågan och fr.a. den höjda produktiviteten skapar istället den enda hållbara utvägen ur gammal skulduppbyggnad. Precis som varje företags produktiva investering skapar skuld, så syftar varje sådan produktiv skuld till ökad skuldbetalningsförmåga och välfärd.

Av Afrikas skulder är bara 18% till Kina och 82% till Västvärlden. Västvärldens skulder är i hög grad kopplade till finansiella åtgärder (lån för omstrukturering av gamla lån), medan Kinas skulder är kopplade till infrastruktur och ökad förmåga att betala skulder. Kinas satsning på elkraftverk i Pakistan har hjälpt textilindustrin där att lösa sin stora flaskhals, elbristen, och skapa exportinkomster som vida överstiger skuldbetalningarna för dessa kraftverk. Fram till 2018 spenderade Pakistan ca 14 miljarder dollar per år för att importera olja och gas från Mellanöstern för energiproduktion. Det mesta av energifinansieringen var genom lån. Detta var den största orsaken till Pakistans underskott i handelsbalansen och därmed den stora skuldsättningen. Nu kan Pakistan spara dessa summor tack vare egen elproduktion.

Benson skriver att "Modellen är att Kina ger krediter till 'värdländer' som vill ha BRI-investeringar" Det är inte en riktig beskrivning av finansieringsmodellen för BRI-projekten eftersom Kina bygger upp ett helt system av utvecklingsbanker tillsammans med deltagande länder. En av dem är Asiatiska Infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB), där även Sverige är med. Genom dessa kan relativt begränsade medel för ekonomisk utveckling göras till grundkapital i banker och växlas upp till stora kreditinstitutioner. Finansieringen kommer via dessa utvecklingsbanker att mer och mer att komma från mottagarländerna och från långsiktiga placerare ifrån hela världen. Direkta kinesiska krediter kommer mer att fungera precis som alla andra länders exportkrediter för egna företag som deltar i projekten.

Av Ulf Sandmark och Hussein Askary, Föreningen BRIX -Belt & Road Institute Sweden

Ulf Sandmark

Ulf Sandmark

3 Comments

 1. augusti 9, 2019
  Svara

  En meget god og presis oppretting av faktafeil og tilføring av relevant tilleggsinformasjon.

  • Hussein Askary
   Hussein Askary
   augusti 10, 2019
   Svara

   Thank you for commenting! Please share it with your friends and contacts!

 2. augusti 9, 2019
  Svara

  En meget nyttig oppretting av faktafeil og tilføring av relevant tilleggsinformasjon.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *