• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Ulf Sandmark, BRIX Ordförande 2019-05-26 Utbyggnaden av den nya Sidenvägen har tagit en väldig fart sedan Kinas president Xi Jinping år 2013 tog initiativ till att öppna upp för detta samarbete med alla länder som vill vara med. Redan har 1.000 miljarder dollar investerats vilket kan jämföras med Marshallplanens 130 miljarder i dagens penningvärde. Längs linjerna på kartan har man börjat bygga järnvägar, elkraftverk, kraftledningar, oljeledningar, vattenprojekt, nya industriområden och nya städer i så kallade bälten, dvs utvecklingskorridorer, för att industrialisera och lyfta världen ur fattigdom. Det kallas därför Bälte- och väginitiativet, där vägen är sjövägen mellan Kina, Indien, Afrika och Europa. Det är nu världshistoriens största byggprojekt. De första bältena drogs upp i de sex linjerna åt olika håll från Kina vilka syns på kartan med bokstäverna A till G, med F för sjövägen. På Belt & Road Forum i Peking den 25-27 april i år drog man upp riktlinjerna framåt och utvidgade projektet till 35 bälten. Det innebär att många av de övriga linjerna på den visionära världslandbrokartan nu också börjar förverkligas. Vart och ett av dessa bälten är gigantiska ekonomiska utvecklingskorridorer med massor av möjligheter för svenska företag att delta. Sverige har gått igenom sin industrialiseringsprocess fr.a. […]

Read More
Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Möjligheterna till affärer genom Belt & Road Initiative (Nya Sidenvägen) prisas av tunga företrädare för näringslivet i Europa. Den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt den 29.3 rapporterade i en artikel att 1.000 miljarder dollar hittills beviljats för BRI:s projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Chefen för tidningens forskningsinstitut Dr. Jörg Lichter har också uppmanat Tyskland att bli en ”officiell partner” i BRI. Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det är viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, menar Minsch. Även i grannen Bayern i Tyskland har en tung IFO-rapport beställd av Kammaren för handel och industri i Bayern (auwi-bayern.de) pekat på vinster som kan göras i handel längs Sidenvägen med länderna i Centralasien och Kaukasus i synnerhet om infrastrukturen i dessa länder förbättras. Men, skriver forskarna, ”för att näringslivet skall kunna dra nytta av dessa förändringar måste beslutsfattarna skapa den nödvändiga transportinfrastrukturen i Bayern och […]

Read More
Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Ulf Sandmark 2019.05.08 Denna debattartikel publicerades i Realtid.se De svenska ministrarna höll sig hemma när den nya Sidenvägen tog ett nytt stort steg framåt på det andra Belt & Road forum i Peking  den 25-27 april med 37 statsledare, 360 ministrar, 90 ledare för internationella organisationer och 5000 deltagare från 150 länder. Mötet konsoliderade den internationella utvecklingsprocess som initierades av Kina med Bälte och väginitiativet 2013 (BRI). I rundabordskonferensen med statsledarna drogs riktlinjerna upp för 35 gigantiska påbörjade och planerade utvecklingsprojekt i Eurasien och Afrika, liksom för 14 internationella samarbetsorganisationer för olika aspekter av BRI. BRI är redan det största infrastrukturprojektet i världshistorien och håller på att integrera integrationen, det vill säga samordna mellan regionala samarbetsorganisationer i olika delar av världen. Avtal på 607 miljarder kronor ingångna under helgen i Peking utgör således endast en mindre del av denna process där ständigt nya avtal ingås i olika delar av världen. Hittills har, enligt tyska tidningen Handelsblatt, 1000 miljarder dollar beviljats för projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Malaysias president Mahathir har framställts som en kritiker av projektet, men sa på kinesisk tv att han hade sett BRI som ett infrastrukturprojekt för Asien, men har […]

Read More
Belt and Road toppmöte i Beijing tar udden av svartmålningarna

Belt and Road toppmöte i Beijing tar udden av svartmålningarna

2019.04.29 Alexander Hartmann Att invigningen av det andra Belt & Road Forum (BRF2) den 25-27 april skedde i närvaro av 37 stats- och regeringschefer och företrädare för mer än 150 länder borde slutgiltigt ha tagit udden av alla svartmålningar av detta storslagna initiativ. Och mer än så, Belt & Road Initiativet (BRI)och detta Forum är de synliga tecknen på att en ny världshistorisk epok randas. Detta är något som, till det geopolitiskt sinnade västliga kritikers stora fasa, har gått upp för allt fler regeringar i Europa och övriga världen. Det visade sig också tydligt i samband med BRF2. Några exempel: “Ett fantastiskt infrastrukturprojekt” Grekland skickade en delegation på hög nivå, ledd av premiärminister Alexis Tsipras och utrikesminister Giorgios Katrougalos. De tecknade en överenskommelse om bilateralt samarbete på områdena energi, samfärdsel, telekommunikationer och finanser. Detta var Tsipras tredje besök i Kina, och följde på Greklands officiella inträde i Kinas samarbetsmekanism med länder i Central- och Östeuropa, det så-kallade 16+1-samarbetet, som därmed blev 17+1. Inför avresan till Peking konstaterade utrikesminister Katrougalos i en intervju för Xinhua att de båda länderna har utmärkta bilaterala förbindelser. Katrougalos talade särskilt varmt om det kinesiska rederiet Coscos investeringsprojekt i hamnen i Piraeus, som också omfattar planer på en […]

Read More
Geopolitiska glasögon gör att väst inte ser lösningar

Geopolitiska glasögon gör att väst inte ser lösningar

2019.04.29 Med sina geopolitiska glasögon förstår inte västvärlden att ett nytt paradigm för de internationella relationerna håller på att växa fram genom Kinas initiativ att samla världen kring samarbete kring Belt & Road. Den prestigefulla Beijing Review publicerade den 18 april en viktig artikel om detta av Helga Zepp-LaRouche, som återges här i översättning: Etablerade medier och politiker i väst har i flera år valt att till största delen ignorera det Belt & Road Initiative som Kinas president Xi Jinping lade fram 2013. Initiativet, bestående av Sidenvägens ekonomiska bälte och 2000-talets maritima Sidenväg, tar effektivt itu med infrastrukturbehoven i utvecklingsländerna, som länderna i väst helt enkelt inte låtsades om. Men plötsligt gick det upp för det västerländska etablissemanget att Kina inte bara var i gång med att bygga en enorm massa järnvägslinjer, hamnar, broar, kraftverk och industriparker i Asien, Afrika och till och med i delar av Europa, utan att den minskning av fattigdomen som Kina ställde i utsikt också väckte en aldrig tidigare skådad framtidsoptimism. Kinas vision Kina imponerade på världen med att på 40 år lyfta drygt 700 miljoner människor ur fattigdomen, bygga världens bästa höghastighetstågnät och bli en ledande rymdnation. Man erbjuder sig nu att dela med […]

Read More
Italiens samarbete med nya Sidenvägen visar vägen för Europa

Italiens samarbete med nya Sidenvägen visar vägen för Europa

Om Tyskland och Frankrike skulle följa det italienska exemplet och samarbeta med Kina inte bara i de bilaterala förbindelserna utan framför allt i industrialiseringen av Afrika och Sydvästasien, så vore detta nära nog den enda nivån på vilken Europa skulle kunna övervinna sin inre söndring och hitta en gemensam uppgift, något som man helt saknar i dag.

Read More
Nya Sidenvägen mer än logistik.

Nya Sidenvägen mer än logistik.

KRÖNIKA Nya Sidenvägen handlar inte bara om logistik. Det handlar om global utveckling och stora möjligheter för svenska företag, skriver Ulf Sandmark. Sverige anslöts förra året äntligen till nya Sidenvägen med hjälp av Railgate Sweden och Railgate Norway till Haparanda respektive Narvik. Godset går via järnvägsknuten Kouvola i sydöstra Finland, där det omlastas till direkttågen till Xian …

Read More
Svar till Ola Wongs artikel ”Världens…”

Svar till Ola Wongs artikel ”Världens…”

Den anti-kinesiska attityden i svenska massmedier och hos vissa statliga och icke statliga institutioner och tankesmedjor börjar anta irrationella proportioner. I artikeln ”Världens skogar står och faller med Kina” (SvD 9 februari) låter författaren Ola Wong sina välkända politiska åsikter om Kinas regering och politiska system ta över den sakliga diskussionen om …

Read More
Är kinas nya sidenväg en skuldfälla?

Är kinas nya sidenväg en skuldfälla?

Under 2018 riktades en störtflod av kritik mot Kinas Belt & Road Initiative (BRI), den stora satsningen på ”nya sidenvägar” som ska underlätta förbindelserna inom och mellan Eurasien och Afrika med hjälp av modern infrastruktur, som järnvägar, motorvägar, hamnar, flygplatser, kraftverk, dammar, kanaler och telekommunikationsnätverk …

Read More