• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
Miljömagasinet publicerar saklig artikel om Belt and Road Initiativet

Miljömagasinet publicerar saklig artikel om Belt and Road Initiativet

I sitt september nummer publicerade Miljömagasinet en saklig analys om Belt and Road Initiativet / Nya Sidenvägen Initiativet (BRI). Vår förening BRIX citeras i artikeln. förutom en stor rubrik på framsidan är hela mittupslaget (sidor 6-7) ägnat åt BRI. Författaren Gunnar Vagerstam har gjort ett gediget arbete för att hitta för- och nackdelarna med BRI. Han var gäst på BRIX seminariet i maj “Second Belt and Road Forum” och intervjuade flera deltagare. Han skrev en första rapport om seminariet då. Detta är första avsnittet i en serie artiklar om BRI enligt Miljömagasinet.      

Read More
BRIX anmäler SR till granskningsnämnden

BRIX anmäler SR till granskningsnämnden

Anmälan av radioprogrammet Konflikt för etniskt profilerat, partiskt och osakligt reportage om svenskt affärssamarbete med Kina, sänt i Sveriges Radio P1 den 17 augusti 2019 kl. 09.03 Vi anmäler härmed radioprogrammet Konflikt för avsnittet ”Kinas magiska vapen” [1] sänt i Sveriges Radio P1 den 17 augusti kl. 09.03, och de relaterade inslagen i Ekoredaktionens nyhetssändningar den 18 augusti kl. 02.00 till och med 10.00 samt lunchekot [2], för att ha brutit mot kraven och reglerna för medier på punkterna 1) kritik mot en klart utpekad part, 2) opartiskhet, 3) saklighet 4) beriktigande/genmäle och 4) mediets genomslagskraft. Undertecknade Ulf Sandmark och Lydia Liu, ordförande respektive styrelsemedlem i föreningen Belt & Road Institute Sweden (BRIX), intervjuades inför programmet av Konflikts reportrar Sara Olsson och Hanna Sahlberg i sammanlagt mer än tre timmar. Den första intervjun var med Ulf Sandmark och Lydia Liu, först med båda tillsammans i ca en halvtimme och sedan på Sara Olssons begäran enskilt med var och en, vardera ca en halvtimme. Men det materialet räckte uppenbarligen inte. Den 13 augusti, två dagar innan programmet skulle publiceras som podd den 15 augusti, begärde redaktionen en andra intervju med Lydia Liu enskilt. Den intervjun var närmare två timmar lång och […]

Read More
BRIX svarar SvD krönika om Belt and Road

BRIX svarar SvD krönika om Belt and Road

Svar till Bensons kinesiska ordlista: Kina vaknar inte ensam utan med övriga Asien och Afrika I sin krönika idag (2/8) tar Peter Benson upp “det hypermoderna mastodontprojektet” Belt and Road Initiative (BRI) “där Kina bygger motorvägar, hamnar, järnvägar, kraftledningar med mera”. När Benson beskriver storleken på projektet, också kallat Nya sidenvägen, som gigantiska 70.000 miljarder svenska kronor är det ändå i underkant. Redan 2017 har man talat om projekt för 10.000 miljarder dollar dvs motsvarande ca 100.000 kr. Sedan starten 2013 har projekt igångsatts för mer än 1.000 miljarder dollar. Idag består BRI inte av 70 länder som Benson skriver. Vid det andra Belt and Road Forum i Beijing i april i år deltog representanter för 150 länder, varav mer än 129 nu har gått med i BRI. Bensons jämförelse med Marshallplanen haltar eftersom BRI, även om detta är ett kinesiskt initiativ, är ett utvecklingsinitiativ i linje med hela Alliansfria rörelsens kamp sedan Bandungkonferensen 1955 för att lämna fattigdom och kolonialism. Så gott som alla afrikanska länder samarbetar med Kina och 41 har gått med i BRI. Alla utvecklingsländernas samarbetsorganisationer för regional ekonomisk utveckling stöder BRI. FN:s generalförsamling stöder BRI. Metoden som BRI använder för att skapa välfärd är industrialisering […]

Read More
Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Ulf Sandmark, BRIX Ordförande 2019-05-26 Utbyggnaden av den nya Sidenvägen har tagit en väldig fart sedan Kinas president Xi Jinping år 2013 tog initiativ till att öppna upp för detta samarbete med alla länder som vill vara med. Redan har 1.000 miljarder dollar investerats vilket kan jämföras med Marshallplanens 130 miljarder i dagens penningvärde. Längs linjerna på kartan har man börjat bygga järnvägar, elkraftverk, kraftledningar, oljeledningar, vattenprojekt, nya industriområden och nya städer i så kallade bälten, dvs utvecklingskorridorer, för att industrialisera och lyfta världen ur fattigdom. Det kallas därför Bälte- och väginitiativet, där vägen är sjövägen mellan Kina, Indien, Afrika och Europa. Det är nu världshistoriens största byggprojekt. De första bältena drogs upp i de sex linjerna åt olika håll från Kina vilka syns på kartan med bokstäverna A till G, med F för sjövägen. På Belt & Road Forum i Peking den 25-27 april i år drog man upp riktlinjerna framåt och utvidgade projektet till 35 bälten. Det innebär att många av de övriga linjerna på den visionära världslandbrokartan nu också börjar förverkligas. Vart och ett av dessa bälten är gigantiska ekonomiska utvecklingskorridorer med massor av möjligheter för svenska företag att delta. Sverige har gått igenom sin industrialiseringsprocess fr.a. […]

Read More
Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Möjligheterna till affärer genom Belt & Road Initiative (Nya Sidenvägen) prisas av tunga företrädare för näringslivet i Europa. Den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt den 29.3 rapporterade i en artikel att 1.000 miljarder dollar hittills beviljats för BRI:s projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Chefen för tidningens forskningsinstitut Dr. Jörg Lichter har också uppmanat Tyskland att bli en ”officiell partner” i BRI. Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det är viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, menar Minsch. Även i grannen Bayern i Tyskland har en tung IFO-rapport beställd av Kammaren för handel och industri i Bayern (auwi-bayern.de) pekat på vinster som kan göras i handel längs Sidenvägen med länderna i Centralasien och Kaukasus i synnerhet om infrastrukturen i dessa länder förbättras. Men, skriver forskarna, ”för att näringslivet skall kunna dra nytta av dessa förändringar måste beslutsfattarna skapa den nödvändiga transportinfrastrukturen i Bayern och […]

Read More
Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Sverige på väg att missa gigantiska affärer

Ulf Sandmark 2019.05.08 Denna debattartikel publicerades i Realtid.se De svenska ministrarna höll sig hemma när den nya Sidenvägen tog ett nytt stort steg framåt på det andra Belt & Road forum i Peking  den 25-27 april med 37 statsledare, 360 ministrar, 90 ledare för internationella organisationer och 5000 deltagare från 150 länder. Mötet konsoliderade den internationella utvecklingsprocess som initierades av Kina med Bälte och väginitiativet 2013 (BRI). I rundabordskonferensen med statsledarna drogs riktlinjerna upp för 35 gigantiska påbörjade och planerade utvecklingsprojekt i Eurasien och Afrika, liksom för 14 internationella samarbetsorganisationer för olika aspekter av BRI. BRI är redan det största infrastrukturprojektet i världshistorien och håller på att integrera integrationen, det vill säga samordna mellan regionala samarbetsorganisationer i olika delar av världen. Avtal på 607 miljarder kronor ingångna under helgen i Peking utgör således endast en mindre del av denna process där ständigt nya avtal ingås i olika delar av världen. Hittills har, enligt tyska tidningen Handelsblatt, 1000 miljarder dollar beviljats för projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Malaysias president Mahathir har framställts som en kritiker av projektet, men sa på kinesisk tv att han hade sett BRI som ett infrastrukturprojekt för Asien, men har […]

Read More
Belt and Road toppmöte i Beijing tar udden av svartmålningarna

Belt and Road toppmöte i Beijing tar udden av svartmålningarna

2019.04.29 Alexander Hartmann Att invigningen av det andra Belt & Road Forum (BRF2) den 25-27 april skedde i närvaro av 37 stats- och regeringschefer och företrädare för mer än 150 länder borde slutgiltigt ha tagit udden av alla svartmålningar av detta storslagna initiativ. Och mer än så, Belt & Road Initiativet (BRI)och detta Forum är de synliga tecknen på att en ny världshistorisk epok randas. Detta är något som, till det geopolitiskt sinnade västliga kritikers stora fasa, har gått upp för allt fler regeringar i Europa och övriga världen. Det visade sig också tydligt i samband med BRF2. Några exempel: “Ett fantastiskt infrastrukturprojekt” Grekland skickade en delegation på hög nivå, ledd av premiärminister Alexis Tsipras och utrikesminister Giorgios Katrougalos. De tecknade en överenskommelse om bilateralt samarbete på områdena energi, samfärdsel, telekommunikationer och finanser. Detta var Tsipras tredje besök i Kina, och följde på Greklands officiella inträde i Kinas samarbetsmekanism med länder i Central- och Östeuropa, det så-kallade 16+1-samarbetet, som därmed blev 17+1. Inför avresan till Peking konstaterade utrikesminister Katrougalos i en intervju för Xinhua att de båda länderna har utmärkta bilaterala förbindelser. Katrougalos talade särskilt varmt om det kinesiska rederiet Coscos investeringsprojekt i hamnen i Piraeus, som också omfattar planer på en […]

Read More
Geopolitiska glasögon gör att väst inte ser lösningar

Geopolitiska glasögon gör att väst inte ser lösningar

2019.04.29 Med sina geopolitiska glasögon förstår inte västvärlden att ett nytt paradigm för de internationella relationerna håller på att växa fram genom Kinas initiativ att samla världen kring samarbete kring Belt & Road. Den prestigefulla Beijing Review publicerade den 18 april en viktig artikel om detta av Helga Zepp-LaRouche, som återges här i översättning: Etablerade medier och politiker i väst har i flera år valt att till största delen ignorera det Belt & Road Initiative som Kinas president Xi Jinping lade fram 2013. Initiativet, bestående av Sidenvägens ekonomiska bälte och 2000-talets maritima Sidenväg, tar effektivt itu med infrastrukturbehoven i utvecklingsländerna, som länderna i väst helt enkelt inte låtsades om. Men plötsligt gick det upp för det västerländska etablissemanget att Kina inte bara var i gång med att bygga en enorm massa järnvägslinjer, hamnar, broar, kraftverk och industriparker i Asien, Afrika och till och med i delar av Europa, utan att den minskning av fattigdomen som Kina ställde i utsikt också väckte en aldrig tidigare skådad framtidsoptimism. Kinas vision Kina imponerade på världen med att på 40 år lyfta drygt 700 miljoner människor ur fattigdomen, bygga världens bästa höghastighetstågnät och bli en ledande rymdnation. Man erbjuder sig nu att dela med […]

Read More
Italiens samarbete med nya Sidenvägen visar vägen för Europa

Italiens samarbete med nya Sidenvägen visar vägen för Europa

Om Tyskland och Frankrike skulle följa det italienska exemplet och samarbeta med Kina inte bara i de bilaterala förbindelserna utan framför allt i industrialiseringen av Afrika och Sydvästasien, så vore detta nära nog den enda nivån på vilken Europa skulle kunna övervinna sin inre söndring och hitta en gemensam uppgift, något som man helt saknar i dag.

Read More