• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
22 maj, 2019: Stort Forum I Stockholm För Belt & Road

22 maj, 2019: Stort Forum I Stockholm För Belt & Road

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen. Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer. Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. […]

Read More
Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen. Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer. Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. […]

Read More
BRIX medarrangör till unikt seminarium om BRI på Högskolan i Halmstad.

BRIX medarrangör till unikt seminarium om BRI på Högskolan i Halmstad.

Den 28 mars var Belt & Road Initiative Executive Group for Sweden (BRIX) medarrangör till ett mycket lyckat heldagsseminarium om Belt & Road Initiative (BRI) tillsammans med Högskolan i Halmstad och Connect Sverige, en ideell förening som hjälper entreprenörer att vässa sina affärer och växa, samt Lingang Group och Dianji-universitetet, båda i Shanghai. Det blev ett unikt och enastående seminarium för Sverige, eftersom det drog samman en mycket bred expertis på BRI, den globala ekonomin förr och nu, Kinas ekonomiska och industriella omvandling samt den filosofiska och vetenskapliga grunden för att från västerländsk eller svensk ståndpunkt samverka med BRI och Kina. De drygt 60 deltagarna kom från många håll i Sverige, och även från Norge (den f.d. stortingsledamoten Thore Vestby). Ett viktigt tema som genomsyrade hela seminariet var förståelsen för att det, för det första, finns ett behov att söka objektiv och värderingsfri kunskap om BRI och även om själva Kina; för det andra förståelsen att när man arbetar med Kina finns det ett behov att förstå att landet har en annan historia och kultur och ett annat politiskt och socialt system än vi har här i Sverige och västerlandet. Ömsesidig respekt och bred förståelse för dessa skillnader är nyckeln […]

Read More