• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
Information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen

Information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen

Var hittar jag information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen? Vi får ofta denna frågan  från personer i Sverige som är nyfikna på att få original material och information om vad Belt and Road Initiative (BRI) eller “nya Sidenvägen” är, vem bestämmer villkoren, vad är grundläggande principerna, vem styr den, och vilka länder ingår i den? Här lämnar vi information från källan som är de kinesiska myndigheter och organisationer som lade grunden för BRI och följer dennas evolution. Eftersom BRI är vad den heter, ett “initiativ”, och inte ett bestämd avtal kastar västerländsk media stora skuggor av misstankar och luddiga beskrivningar om BRI. Om den seriösa observatören tar sig tid att kolla information från källorna istället för att grunda sin uppfattning på vad en journalist eller tankesmedja i Västvärlden (som dessutom är negativt inställd till BRI) tycker den är blir det mycket svårt att förstå. Eftersom det finns mycket skrivit i västerländsk media om BRI fokuserar vi på hur initiativtagaren Kina och BRI- länderna tycker om den Nya Sidenvägen. Vi kommer att uppdatera denna lista på länkar fortlöpande. Kinesiska källor och dokument: Den viktigaste Kinesiska informationsportalen är Belt and Road Portal. Här finns nyheter, dokumentation, uppdateringar om BRI. Här […]

Read More