• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
Miljömagasinet publicerar saklig artikel om Belt and Road Initiativet

Miljömagasinet publicerar saklig artikel om Belt and Road Initiativet

I sitt september nummer publicerade Miljömagasinet en saklig analys om Belt and Road Initiativet / Nya Sidenvägen Initiativet (BRI). Vår förening BRIX citeras i artikeln. förutom en stor rubrik på framsidan är hela mittupslaget (sidor 6-7) ägnat åt BRI. Författaren Gunnar Vagerstam har gjort ett gediget arbete för att hitta för- och nackdelarna med BRI. Han var gäst på BRIX seminariet i maj “Second Belt and Road Forum” och intervjuade flera deltagare. Han skrev en första rapport om seminariet då. Detta är första avsnittet i en serie artiklar om BRI enligt Miljömagasinet.      

Read More
BRIX anmäler SR till granskningsnämnden

BRIX anmäler SR till granskningsnämnden

Anmälan av radioprogrammet Konflikt för etniskt profilerat, partiskt och osakligt reportage om svenskt affärssamarbete med Kina, sänt i Sveriges Radio P1 den 17 augusti 2019 kl. 09.03 Vi anmäler härmed radioprogrammet Konflikt för avsnittet ”Kinas magiska vapen” [1] sänt i Sveriges Radio P1 den 17 augusti kl. 09.03, och de relaterade inslagen i Ekoredaktionens nyhetssändningar den 18 augusti kl. 02.00 till och med 10.00 samt lunchekot [2], för att ha brutit mot kraven och reglerna för medier på punkterna 1) kritik mot en klart utpekad part, 2) opartiskhet, 3) saklighet 4) beriktigande/genmäle och 4) mediets genomslagskraft. Undertecknade Ulf Sandmark och Lydia Liu, ordförande respektive styrelsemedlem i föreningen Belt & Road Institute Sweden (BRIX), intervjuades inför programmet av Konflikts reportrar Sara Olsson och Hanna Sahlberg i sammanlagt mer än tre timmar. Den första intervjun var med Ulf Sandmark och Lydia Liu, först med båda tillsammans i ca en halvtimme och sedan på Sara Olssons begäran enskilt med var och en, vardera ca en halvtimme. Men det materialet räckte uppenbarligen inte. Den 13 augusti, två dagar innan programmet skulle publiceras som podd den 15 augusti, begärde redaktionen en andra intervju med Lydia Liu enskilt. Den intervjun var närmare två timmar lång och […]

Read More
Uttalande: BRIX Stöd till Lydia Liu

Uttalande: BRIX Stöd till Lydia Liu

Uttalande 2019.08.23 Styrelsen för Belt & Road Institute in Sweden – BRIX vill visa sitt fulla stöd till sin medlem Lydia Liu och hennes uttalande till Kristdemokraterna. Vi har granskat hennes uttalande (se nedan!) och Sveriges Radios inslag om henne i programmen Konflikt och Ekot och vi instämmer med hennes beskrivning. BRIX styrelse har deltagit i flera möten med kinesiska delegationer både i regi av China-Sweden Business Council (CSBC) och andra svenska föreningar och organisationer där Lydia Liu var med. I inget av dessa möten har eventuella företrädare för den så kallade Enhetsfronten deltagit öppet och formellt eller beskrivits i mötesprogrammen och delegationsinformationen i egenskap av representanter för Enhetsfronten. Vi har fullt förtroende för Lydia Liu i hennes betoning att hon inte medvetet deltagit i möten där Enhetsfrontens medlemmar varit med. Journalister och massmedia har enormt mycket makt och inflytande i dagens samhälle. Den makten bör förvaltas med ansvar och respekt. Ingen bör dömas och utpekas utan saklig grund. Föreningen Belt & Road Institute Sweden – BRIX är en ideell organisation som verkar enligt svensk lag och föreningspraxis för att Sverige i sitt eget intresse bör gå med i Belt & Road Initiative och aktivt samverka med alla länder, med […]

Read More
Veckorapporter från BRIX om internationella utvecklingen av Belt & Road

Veckorapporter från BRIX om internationella utvecklingen av Belt & Road

Den mycket snabba utvecklingen av Belt & Road om projekt i alla världsdelar har ännu inte rapporterat i västvärldens medier. Inte ens gigantiska projekt som omformar ekonomin för hela länder om inte för hela världsdelar rapporteras. BRIX har därför börja publicera en veckorapport med de senaste nyheterna om projekt och avgörande beslut och möten om Belt & Road. Följ veckorapporterna på engelska delen av denna hemsida.

Read More
BRIX på UITP:s toppmöte i Stockholm för globala allmänna transporter

BRIX på UITP:s toppmöte i Stockholm för globala allmänna transporter

2019-06-13 En BRIX-delegation bestående av BRIX-ordföranden Ulf Sandmark och styrelsemedlem Lydia Liu deltog i Toppmötet för Globala Allmänna Transporter i Stockholm ( UITP Global Public Transport Summit in Stockholm ) den 9-12 juni på Älvsjömässan för att informera om Belt & Road Initiative bland de 350 utställarna och 2.500 affärsmännen som deltog. BRIX mötte där främst kinesiska och nordiska företag men också många andra för att informera om BRIX och fick många kontakter. De deltog också i seminarier av Huawei om 5G, av den stora kinesiska tågtillverkaren CRRC (som tillverkar 80 procent av Kinas höghastighetståg) och om Framtiden för transporter i Mellanöstern och Nordafrika. BRIX deltog aktivt diskussionerna och utbytte idéer. Utställare och föredragshållare visade stort intresse för det arbete som BRIX gör och sa att det var viktig information. De uppskattade mycket att höra om idéerna bakom BRI:s planer på utveckling i de olika kontinenterna. ”Kartan över de framtida projekten för Belt & Road är en marknadsplan för de kommande 50 åren för ditt företag”, framhöll Ulf Sandmark till utställarna. Toppmötena vartannat år för den 130-åriga organisationen UITP är världens största mässa för offentliga och hållbara transporter. 2019 års UITP-mässa i Stockholm kallades “Allmänna Transporters Konst (The Art of […]

Read More
Alla tal från BRIX Belt and Road Forumet är tillgängliga!

Alla tal från BRIX Belt and Road Forumet är tillgängliga!

Alla tal och diskussionspaneler från seminariet “Second Belt and Road Forum” som arrangerades av BRIX i Stockholm den 22 maj 2019 är nu tillgängliga på BRIX Youtube Kanal (på engelska): Clicka på titel eller talare för att se videon! Opening remarks by BRIX Chairman Ulf Sandmark Keynote speech by H.E. Ambassador of the People’s Republic of China to Sweden, Mr. Gui Congyou. Speech of H.E. Ambassador of Pakistan to Sweden, Mr. Hussain Dayo on the China-Pakistan Economic Corridor. Speech of H.E. Ambassador of Portugal, Mr. Henrique SIlveira Borges on Portugal-China economic cooperation. Speech of Hon. Mr. Thore Vestby, former member of the Norwegian Parliament on the Norwegian and Swedish attitudes to the BRI. Lars Aspling: Part 1, The amazing Chinese economic development in the past 30 years. Hussein Askary: Africa’s transformation thorugh the Belt and Road Initiative. Lars Aspling: Part 2, Why Europe and Sweden should join the Belt and Road Initiative. First Panel Discussion, Second Belt and Road Forum in Stockholm. Stephen Brawer, Vice Chairman of BRIX: Dialog of Cultures rathern than Geopolitics. Professor Mike Danilovic: the BRI as a Business Opportunity for Swedish SMEs. Researcher Jasmine Liuhua liu: “Exploring Chinese Business Culture”. MBA Student Suci Ariyanti: The China […]

Read More
Realtid.se debattartikel: Sverige måste skifta spår!

Realtid.se debattartikel: Sverige måste skifta spår!

I en debattartikel på finans- och ekonomi nättidningen Realtid.se rapporterar Mats Lönnerblad om sitt deltagande i BRIX seminariet Second Belt and Road Forum i Stockholm den 22 maj och uppmanar till att Sverige ska tänka om hela sitt järnvägssystem och sin roll i den Nya Sidenvägen. – Den 22 maj 2019, tillsammans med cirka hundra inbjudna deltagare, fick jag förmånen att delta – som författare och recensent – på Kinas kulturcentrum på Västra Trädgårdsgatan 2 i Stockholm om hur framtidens transportsystem kan komma att revolutionera alla transporter, skriver Lönnerblad. Han tillägger: –  De talare som deltog i mötet och som redan har anslutit sig till och anpassat sin politik till de nya möjligheterna har redan förstått vad som måste göras. Det gäller alla de ambassadörer som deltog: Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou, Pakistans ambassadör Hussain Dayo, Portugals ambassadör Henrique Silveira Borges och Joseph Sang, Kenyas ambassadör. i artikeln argumenterar Lönnerblad  för att Sverige ska med och bygga den nya Sidenvägen tillsammans med Kina och andra länder: – I dag är drygt 600 svenska företag aktiva i Kina och genom sina dotterbolag. Där deltar de i det i Kina allomfattande projektet att bygga den nya Sidenvägen. Vad som nu krävs […]

Read More
Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet

Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet

Sverige riskerar missa Sidenvägståget, skriver Gunnar Vagerstam i Miljömagasinet (Nr. 22, 31 maj 2019) som närvarade på seminariet “Second Belt and Road Forum” organiserad av BRIX. Här är några avsnitt från artikeln: – Sverige bör ansluta sig till Kinas ”Belt and Road Initiative” (BRI), dels för att sätta vårt land i arbete och för att det också främjar en fredlig utveckling i vår värld. Det sade ordföranden i den svenska organisationen BRIX (Belt & Road Initiative Executive group for Sweden), Ulf Sandmark, till Miljömagasinet under BRI-forumet den 22 maj i Stockholm, där han också uttrycker viss besvikelse över att Sverige inte hade någon officiell representant på forumet. – Organisationen BRIX bildades med den uttalade ambitionen att verka för en svensk anslutning till Kinas utvecklingsstrategi, Belt and Road Initiative, BRI, också kallad Sidenvägen, den mytomspunna handelsvägen till Peking. BRI är internationaliseringen av en strategi som använts och utvecklats under transformeringen av Kina och fått landet att blomstra ekonomiskt och lyft cirka 700-800 miljoner kineser ur fattigdom. – Omsatt till en global arena innebär BRI-strategin att man bygger en ny infrastruktur för att sammankoppla sjövägar, landvägar och landbroar (transkontinentala motorvägar och järnvägar) och att man bygger den här infrastrukturen i de mindre […]

Read More
Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Stort Forum i Stockholm för Belt & Road

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen. Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer. Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. […]

Read More
Nya Sidenvägen växer och växer

Nya Sidenvägen växer och växer

– God morgon! Som det heter i en klassisk kinesisk dikt: “Vår och höst är underbara årstider då vänner träffas för att bestiga berg och skriva dikter.” Det gläder mig mycket denna vackra vårdag att ha er här för det andra Belt & Road Forum for International Cooperation. Med dessa ord i sitt inledningstal den 25 april i Peking angav Kinas president Xi Jinping tonen för det tre dagar långa forumet, där 37 stats- och regeringschefer, omkring 600 ministrar från 150 länder, representanter för 90 internationella organisationer och tusentals näringslivsföreträdare deltog. På forumets avslutande dag ledde Xi ett rundabordssamtal med de 37 närvarande statscheferna samt cheferna för IMF och FN. Xi flankerades under detta rundabordssamtal på den ena sidan av den ryske presidenten Vladimir Putin och på den andra av presidenten i Kazakstan Nursultan Nazarbajev. Xi inledde med att säga att sammankomsten ägde rum på samma plats som för två år sedan men att stora framsteg har gjorts sedan dess när det gäller att sammanlänka människor och länder med Belt & Road, och att möjligheter till nya impulser för den globala tillväxten nu ligger framför oss. Han liknade sammankomsten vid hur en arkitekt ständigt finslipar den ursprungliga ritningen, för att […]

Read More