• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen

Var hittar jag information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen?

Vi får ofta denna frågan  från personer i Sverige som är nyfikna på att få original material och information om vad Belt and Road Initiative (BRI) eller "nya Sidenvägen" är, vem bestämmer villkoren, vad är grundläggande principerna, vem styr den, och vilka länder ingår i den?

Här lämnar vi information från källan som är de kinesiska myndigheter och organisationer som lade grunden för BRI och följer dennas evolution. Eftersom BRI är vad den heter, ett "initiativ", och inte ett bestämd avtal kastar västerländsk media stora skuggor av misstankar och luddiga beskrivningar om BRI. Om den seriösa observatören tar sig tid att kolla information från källorna istället för att grunda sin uppfattning på vad en journalist eller tankesmedja i Västvärlden (som dessutom är negativt inställd till BRI) tycker den är blir det mycket svårt att förstå. Eftersom det finns mycket skrivit i västerländsk media om BRI fokuserar vi på hur initiativtagaren Kina och BRI- länderna tycker om den Nya Sidenvägen. Vi kommer att uppdatera denna lista på länkar fortlöpande.

Kinesiska källor och dokument:

Internationella Länkar:

  • Den mest dokumenterade BRI projekt är "Kina-Pakistan Ekonomiska Korridoren" (CPEC). Här är den officiella hemsidan där uppdateringar på alla enskilda projekt sker regelbundet: CPEC Official Website.
  • Global Infrastructure Connectivity Alliance godkändes vid G-20 toppmötet i Hangzhou, Kina. Den syftar till att Världsbanken ska ansvara för att samordna infrastruktur initiativ som BRI och andra till en global policy.
  • I samband med en resolution om Afghanistan som röstades enhälligt av FN:s Säkerhetsrådet i mars 2017, nämndes BRI som en viktig del av stabilisering av läget i Afghanistan och regionen: Resolution 2344, The situation in Afghanistan.
Hussein Askary

Hussein Askary

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *