• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen

Var hittar jag information om Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen?

Vi får ofta denna frågan  från personer i Sverige som är nyfikna på att få original material och information om vad Belt and Road Initiative (BRI) eller Nya Sidenvägen är, vem bestämmer villkoren, vad är grundläggande principerna, vem styr den, och vilka länder ingår i den?

Här lämnar vi information från källan som är de kinesiska myndigheter och organisationer som lade grunden för BRI och följer dennas evolution. Eftersom BRI är vad den heter, ett "initiativ", och inte ett bestämd avtal kastar västerländsk media stora skuggor av misstankar och luddiga beskrivningar om BRI. Om den seriösa observatören tar sig tid att kolla information från källorna istället för att grunda sin uppfattning på vad en journalist eller tankesmedja i Västvärlden (som dessutom är negativt inställd till BRI) tycker den är blir det mycket svårt att förstå. Eftersom det finns mycket skrivit i västerländsk media om BRI fokuserar vi på hur initiativtagaren Kina och BRI- länderna tycker om den Nya Sidenvägen. Vi kommer att uppdatera denna lista på länkar fortlöpande.

Den viktigaste Kinesiska informationsportalen är Belt and Road Portal. Här finns nyheter, dokumentation, uppdateringar om BRI. Här finns också en uppdaterad lista på de länder som har anslutit sig till BRI. En förenklad inforgrafisk presentation finns med.

Om BRIs vision, grundläggande målsättning,  och metoden Kina vill främst följa för att uppnå den tillsammans med andra nationer är detta dokument "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road" det mest omfattande. Den kinesiska Utveckling och Reform Kommissionen (National Development and Reform Commission - NCDR) utgav denna dokument i mars 2015 för att visa riktlinjerna för och tydliggöra vad President Xi Jinping initierade i september och oktober 2013.

 

Afrikas samarbete med Kina omkring BRI och gemensamma utvecklingsprojekt drivs genom Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC).

 

 

Hussein Askary

Hussein Askary

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *