• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Medlemskap

Medlemskaps Information

Kontakta Oss

Känn dig fri att nå oss på:

Medlemskap i BRIX är öppet för individer, föreningar, och företag.


Medlemskapsavgift är 500 kronor.


Betalas till Bankgiro: 5302-7264