• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet

Sverige Riskerar Missa Sidenvägståget!

Miljömagasinet rapporterar från BRIX Belt and Road Forumet i Stockholm

Sverige riskerar missa Sidenvägståget, skriver Gunnar Vagerstam i Miljömagasinet (Nr. 22, 31 maj 2019) som närvarade på seminariet "Second Belt and Road Forum" organiserad av BRIX.

Här är några avsnitt från artikeln:

– Sverige bör ansluta sig till Kinas ”Belt and Road Initiative” (BRI), dels för att sätta vårt land i arbete och för att det också främjar en fredlig utveckling i vår värld. Det sade ordföranden i den svenska organisationen BRIX (Belt & Road Initiative Executive group for Sweden), Ulf Sandmark, till Miljömagasinet under BRI-forumet den 22 maj i Stockholm, där han också uttrycker viss besvikelse över att Sverige inte hade någon officiell representant på forumet.

- Organisationen BRIX bildades med den uttalade ambitionen att verka för en svensk anslutning till Kinas utvecklingsstrategi, Belt and Road Initiative, BRI, också kallad Sidenvägen, den mytomspunna handelsvägen till Peking. BRI är internationaliseringen av en strategi som använts och utvecklats under transformeringen av Kina och fått landet att blomstra ekonomiskt och lyft cirka 700-800 miljoner kineser ur fattigdom.

- Omsatt till en global arena innebär BRI-strategin att man bygger en ny infrastruktur för att sammankoppla sjövägar, landvägar och landbroar (transkontinentala motorvägar och järnvägar) och att man bygger den här infrastrukturen i de mindre utvecklade delarna av världen, i Asien, Afrika, Eurasien och Amerikas så kallade utvecklingskorridorer eller utvecklingsområden. – Detta främjar handel, möjliggör livsinkomst och ger grogrund för satsningar på hälsa och utbildning, menar Xi Jinping, Kinas president och det kommunistiska partiets generalsekreterare. Han sjösatte BRI-projektet 2013. 123 länder har anslutit sig hittills och på det stora BRI-mötet i Peking i april 2019 deltog 5 000 personer ur olika regeringar, internationella organisationer, från affärslivet och industrin – sammanlagt 5 000 personer från 150 stater, dock ej Sverige.

 

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *