• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Näringslivsorganisationer i Europa förespråkar BRI-samarbete

Möjligheterna till affärer genom Belt & Road Initiative (Nya Sidenvägen) prisas av tunga företrädare för näringslivet i Europa. Den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt den 29.3 rapporterade i en artikel att 1.000 miljarder dollar hittills beviljats för BRI:s projektinvesteringar av Kinaledda finansinstitutioner. Tidningen jämförde detta med Marshallplanens 130 miljarder dollar i dagens penningvärde. Chefen för tidningens forskningsinstitut Dr. Jörg Lichter har också uppmanat Tyskland att bli en ”officiell partner” i BRI.

Rudolf Minsch, chefsekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det är viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, menar Minsch.

Även i grannen Bayern i Tyskland har en tung IFO-rapport beställd av Kammaren för handel och industri i Bayern (auwi-bayern.de) pekat på vinster som kan göras i handel längs Sidenvägen med länderna i Centralasien och Kaukasus i synnerhet om infrastrukturen i dessa länder förbättras. Men, skriver forskarna, ”för att näringslivet skall kunna dra nytta av dessa förändringar måste beslutsfattarna skapa den nödvändiga transportinfrastrukturen i Bayern och Europa. Utan en fysisk koppling till Sidenvägens korridorer, kommer Europa och Bayern att tappa kontakten med utvecklingen där”.

Stephan Barisitz, seniorekonom vid den österrikiska nationalbanken och författare till en bok om Sidenvägens historia i Centralasien, presenterar i en fem sidor lång intervju i senaste numret av Diplomacy & Commerce de möjligheter som öppnas med den nya Sidenvägen för Europa och Österrike, som har stor ekonomisk-geografisk fördel av att vara beläget vid tre viktiga rutter för den transeurasiska tågtrafiken: för det första land-sjö-förbindelsen från Piraeus till Wien, för det andra förbindelsen från den italienska hamnen i Trieste (vars utbyggnad Kina vill investera i) till österrikiska Kärnten och vidare till övriga Europa, för det tredje den planerade förlängningen av den ryska transsibiriska järnvägen med bredspår genom Ukraina och Slovakien till Wien. Där ska det, i ett nära samarbete mellan Wien och den slovakiska huvudstaden Bratislava, skapas en Twin City, som en central transitplats för godstrafiken på järnväg mellan Asien och Europa.

En bredare ansats tog Charles-Edouard Bouee, chef för det ledande konsultföretaget Roland Berger, i en gästkommentar i tidningen Die Welt den 2.5. Han manade Europa att lägga av med sin rädslodrivna syn på Kina och börja förstå varför landet utvecklas så snabbt. Bouee pekar på flera viktiga aspekter: Efter en historia av opiumkrig, europeisk kolonialism och japanska imperiekrig, har Kina ett genuint intresse för stabilitet och fred; Kinas utvecklingsmodell vilar på de tre pelarna – Konfucianism, respekt och kärlek till nationen, entreprenörsenergi och -anda; att Kina inte vill erövra världen; att landet investerar enormt i artificiell intelligens, medan Europa släpar efter. Bouee föreslår att Europa, istället för att bygga murar mot avancerad teknologi som t.ex. Huawei, borde samarbeta och dra nytta av den. Västvärldens frimarknadsvärderingar är viktiga, men tysk och europeisk politik gentemot Kina borde betona samarbete, hävdade Bouee.

(brixsweden.com)

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *