• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Nya Sidenvägen: Världshistoriens största byggprojekt

Anslut Sverige till Belt & Road Initiative att bygga bort världens fattigdom!

Ulf Sandmark, BRIX Ordförande

2019-05-26

Utbyggnaden av den nya Sidenvägen har tagit en väldig fart sedan Kinas president Xi Jinping år 2013 tog initiativ till att öppna upp för detta samarbete med alla länder som vill vara med. Redan har 1.000 miljarder dollar investerats vilket kan jämföras med Marshallplanens 130 miljarder i dagens penningvärde. Längs linjerna på kartan har man börjat bygga järnvägar, elkraftverk, kraftledningar, oljeledningar, vattenprojekt, nya industriområden och nya städer i så kallade bälten, dvs utvecklingskorridorer, för att industrialisera och lyfta världen ur fattigdom.

Det kallas därför Bälte- och väginitiativet, där vägen är sjövägen mellan Kina, Indien, Afrika och Europa. Det är nu världshistoriens största byggprojekt. De första bältena drogs upp i de sex linjerna åt olika håll från Kina vilka syns på kartan med bokstäverna A till G, med F för sjövägen.

På Belt & Road Forum i Peking den 25-27 april i år drog man upp riktlinjerna framåt och utvidgade projektet till 35 bälten. Det innebär att många av de övriga linjerna på den visionära världslandbrokartan nu också börjar förverkligas.

Vart och ett av dessa bälten är gigantiska ekonomiska utvecklingskorridorer med massor av möjligheter för svenska företag att delta. Sverige har gått igenom sin industrialiseringsprocess fr.a. under 1900-talet, så vi vet vad det innebär och vad som behövs i olika steg och hur det leder till välstånd som gör att även vanligt folk kan börja skaffa grejor för ett bättre liv. Det gör att vilken svensk som helst kan börja räkna ut vad som behövs i olika steg längs dessa korridorer.

Årets Belt & Road Forum i Peking blev en jättelik manifestation för utveckling av hela världen bort från fattigdom. De fattiga länderna sluter upp eftersom det är just detta man drömt om i årtionden för att komma ur kolonialismens ekonomiska strupgrepp. Mötet hade 5000 deltagare, varav 40 stats- och regeringschefer och omkring 600 ministrar från 150 länder. Representanter för 90 internationella organisationer och tusentals näringslivsföreträdare deltog, men tyvärr ingen svensk minister. Endast i en liten TT-artikel omnämndes detta jättemöte med så stor betydelse för världsekonomin.

Kina och de anslutna länderna är nu en så stor och växande del av världsekonomin att även många västländer börjat gå med i detta samarbete. Först var det hela Östeuropa som tillsammans med Kina arbetar i gruppen som nu inkluderande Grekland heter 17+1. Sedan december 2018 har dessutom Portugal, Italien, Schweiz och Luxemburg skrivit avtal med Kina om att vara med BRI. Det är nu hög tid även för Sverige som så länge har förespråkat utvecklingssamarbete med fattiga länder, att gå med. Många stora svenska företag är redan med på olika bakvägar i dessa projekt och Sverige har genom Volvo ett av världens största industrialiseringssamarbeten med Kina. Men Sverige behöver gå med officiellt för att på ett tidigt stadium komma med i diskussionerna om projekten på regeringsnivå med alla länder som deltar. För att kunna delta i projekt som är för stora för enskilda företag att klara av behöver svenska företag få stöd för att kunna komma med i intressanta trepartssamarbeten med andra företag i olika länderkonstellationer för att delta i världshistoriens största byggprojekt.

De 40 stats- och regeringscheferna som deltog i Belt & Road Forum antog den 26.4 2019 en gemensam kommuniké, om att inkludera alla nedanstående 35 ekonomiska korridorer i BRI:

 1. Ekonomisk korridor Addis Abeba-Djibouti, inbegripet uppförandet av industriparker längs den ekonomiska korridoren.
 2. Internationell tunnel genom AguaNegra-passet mellan Chile och Argentina.
 3. Ny järnvägslinje Baku-Tblisi-Kars och den ekonomiska frizonen Alyat i Baku.
 4. Ekonomisk korridor Brunei-Guangxi.
 5. Ekonomisk korridor Kina-Centralasien-Västasien.
 6. Expresslinje till lands och till sjöss mellan Kina och Europa.
 7. Ekonomisk korridor mellan Kina och Indokina inbegripet korridoren mellan Laos och Kina.
 8. Motorväg Kina-Kirgisien-Uzbekistan.
 9. Järnvägssamarbete Kina-Laos-Thailand.
 10. Kinesisk-malaysiska industriparken Qinzhou.
 11. Ekonomisk korridor Kina-Mongoliet-Ryssland.
 12. Ekonomisk korridor Kina-Myanmar.
 13. Ekonomisk korridor Kina-Pakistan.
 14. Östra ekonomiska korridoren i Thailand.
 15. Ekonomisk korridor i den större Mekong-regionen.
 16. EU:s transeuropeiska transportnät [inkl. ”ScanMedkorridoren” mellan Malmö och Haparanda och ”Nordiska triangeln” mellan Skandinaviens huvudstäder].
 17. Internationella transportkorridoren Europa-Kaukasus-Asien och TransKaspiska transportvägen.
 18. Industriparken "Great Stone".
 19. Internationella nord-sydliga transportkorridoren (INSTC) [mellan S:t Petersburg och Mumbai via Irans hamnar Bandar Abbas och Chabahar].
 20. Sjöfartsförbindelse mellan Viktoriasjön och Medelhavet (VicMed).
 21. Transportkorridor Lamu Port-Sydsudan-Etiopien.
 22. Malaysisk-kinesiska industriparken Kuantan.
 23. Multidimensionellt sammanlänkningsnät Nepal-Kina genom Himalaya, inbegripet en gräns-överskridande järnvägslinje Nepal-Kina.
 24. Nya eurasiska landbron
 25. Ny internationell handelskorridor till lands och till sjöss inom ramarna för Kinas och Singapores demonstrationsinitiativ för strategisk sammanlänkning.
 26. Handelsrutten Norra korridoren i Afrika som förbinder hamnen i Mombasa med länderna i den afrikanska Stora sjö-regionen och med den transafrikanska motorvägen.
 27. Nord-sydlig förbindelse mellan Kairo och Kapstaden.
 28. Hamnen i Pireus.
 29. Järnvägsförbindelse mellan Port Sudan och Etiopien.
 30. Regionomfattande ekonomiska korridorer i Indonesien.
 31. Suezkanalens ekonomiska zon.
 32. Transkontinentala godstransporter med användning av den nordliga havspassagen [i Sverige kallad Nordostpassagen genom Ishavet i Arktis].
 33. Transoceanisk kabel för fiberoptik.
 34. Ramverket "Två korridorer och ett bälte".
 35. Internationell motorväg Uzbekistan-Tadzjikistan-Kina.

 

Föreningen BRIX – Belt & Road Initiative Executive Group Sweden har bildats för att få med Sverige/svenska företag i Belt & Road Initiative/Nya Sidenvägen som är ett nytt paradigm av samarbete till ömsesidig nytta i världsekonomin som kan lösa stora kriser också i Sverige.

 

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *