• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Stort intresse för BRI på Stockholms Handelskammare

Stort intresse för BRI på Stockholms Handelskammare

2019.04.17

BRIX mötte ett stort intresse för Belt & Road Inititiative / nya Sidenvägen (BRI) på Stockholms Handelskammare. Det var Handelskammarens speciella nätverksgrupp för Internationell Expansion som ville bli informerade om affärsmöjligheterna som öppnats på alla kontinenter med den nya Sidenvägen och idéerna bakom Belt & Road initiativet. Nätverket består av företag som arbetar med eller bara är intresserade av internationell handel. Bland de mycket kvalificerade deltagarna finns flera som har eller planerar verksamhet i Kina.

Ordförande Ulf Sandmark inledde med att presentera föreningen BRIX och hur man kan förstå den nya Sidenvägen/BRI. Det är nödvändigt att vända på perspektivet och sätta sig in i hur den kinesiska statsledningen tänker när de talar om ”en gemensam framtid för mänskligheten”, betonade han. Bara långsiktigheten i denna utvecklingspolitik gör att t.o.m. siffrorna blir helt fel, när man i Västvärlden beskriver Kinas skuldsättning och därmed investeringar som ohållbara. Med Kinas perspektiv på 30, 50 och 100 år för utveckling av nya järnvägskorridorer och städer kan Kinas investeringar i dagens ödemarker istället bli mycket lönsamma.

Huvudgenomgången från BRIX gjordes av BRIX medlemmen Lars Aspling som gick igenom några grundläggande fakta om Kinas exceptionella utveckling de senaste 30 åren. Medan världens BNP i genomsnitt per capita har ökat tre gånger, så har Kinas BNP under samma tid ökat 13 gånger per capita. Kina har gått från att vara ”Världsfabriken” för massproduktion av billiga varor producerade med låga löner, till att bli en ”Värdefabrik” baserad på modernaste teknik och välutbildad arbetskraft. Grunden för detta har varit en enorm satsning på utbildning och på infrastruktur med världens största järnvägsnät för höghastighetståg, kraftprojekt och gigantiska vattenomledningsprojekt.

Det är framgångssagan från dessa 30 år som Kina vill dela med sig till alla andra länder genom BRI, så att även de kan lyfta sig ur fattigdom. Det gör att BRI inte enbart handlar om Kina utan om alla länder som vill delta. BRI är inte heller något biståndsprojekt utan ett samarbetsprojekt mellan självständiga stater.

Genomgången av BRIX avslutades av Lydia Liu som är Eventdirektör för BRIX. Hon berättade om det utbyte med Kina hon arbetar med för att hjälpa företagsetableringar i båda riktningarna och det aktiva främjandet av innovationer som Kina stödjer. Sverige är särskilt gynnat av Kinas intresse och många delegationer kommer nu till Sverige för att söka samarbete med svenska företag, städer, myndigheter, akademiska och kulturella institutioner.

Deltagarna hade många frågor och kunde ge mycket intressanta kompletteringar av bilden, när de berättade om sina egna företagsverksamheter i Kina. Behovet av saklig information, ökad kunskap och diskussion om BRI var välkommet även i denna välinformerade krets av företagare.

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *