• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

Uttalande: BRIX Stöd till Lydia Liu

Uttalande: BRIX Stödjer Lydia Liu

Uttalande

2019.08.23

Styrelsen för Belt & Road Institute in Sweden - BRIX vill visa sitt fulla stöd till sin medlem Lydia Liu och hennes uttalande till Kristdemokraterna. Vi har granskat hennes uttalande (se nedan!) och Sveriges Radios inslag om henne i programmen Konflikt och Ekot och vi instämmer med hennes beskrivning.

BRIX styrelse har deltagit i flera möten med kinesiska delegationer både i regi av China-Sweden Business Council (CSBC) och andra svenska föreningar och organisationer där Lydia Liu var med. I inget av dessa möten har eventuella företrädare för den så kallade Enhetsfronten deltagit öppet och formellt eller beskrivits i mötesprogrammen och delegationsinformationen i egenskap av representanter för Enhetsfronten. Vi har fullt förtroende för Lydia Liu i hennes betoning att hon inte medvetet deltagit i möten där Enhetsfrontens medlemmar varit med.

Journalister och massmedia har enormt mycket makt och inflytande i dagens samhälle. Den makten bör förvaltas med ansvar och respekt. Ingen bör dömas och utpekas utan saklig grund.

Föreningen Belt & Road Institute Sweden - BRIX är en ideell organisation som verkar enligt svensk lag och föreningspraxis för att Sverige i sitt eget intresse bör gå med i Belt & Road Initiative och aktivt samverka med alla länder, med alla de regionala utvecklingsorganisationer och utvecklingsbanker på alla kontinenter som deltar i BRI och de stora utvecklingsprojekten för att lyfta världen ur fattigdom.

Styrelsen

Belt & Road Institute Sweden – BRIX

2019.08.23

Information section

Belt and Road Institute in Sweden (BRIX)

P.O. Box 4006

13304 Saltsjöbaden

Email: info@brixsweden.com

www.brixsweden.com

BILAGA

Uttalande från Lydia Liu (KD)

Den 7 augusti gjorde Sveriges radios Konfliktredaktion (SR) en förbokad intervju med föreningen BRIX där jag deltog tillsammans med styrelsens ordförande Ulf Sandmark. Jag är styrelsemedlem i BRIX, som står för Belt & Road Institute Sweden. Konfliktredaktionen hade skrivit att de ville ”veta mer om svenska BRIX, vad som är tanken bakom [Belt & Road] projektet, varför det här initiativet behövs och vilka reaktioner ni mött hittills när ni anordnat seminarium runt om i Sverige”. Inga av svaren vi gav till dessa frågor sändes efteråt trots att det tog mer än en timme att göra hela första intervjun. Vad som fick maximal medieexponering i Radio och tidningar var något helt annat. Den 13 augusti intervjuade Sara Olsson mig igen under två timmar om samma ämnen, men nu som en representant för China-Sweden Business Council (CSBC).  Denna gång tog Sara med sig en person som påstods vara en svensk-kinesisk tolk. Det visade sig senare att hon inte var tolk utan SR reporter och vara förre Kinakorrespondenten Hanna Sahlberg. Anledningen var att visa att jag förstod ett ord på kinesiska som de var intresserade av och som blev fokus för hela programmet, som jag beskriver nedan.

Den 15 augusti publicerades programmet som podd och den 17 augusti kl. 9:03 sändes det 56 minuter långa programmet Konflikt, med repris samma kväll. I programmet framträdde Hanna Sahlberg (som var tolk i intervjun), som reporter. Innehållet var helt annat än vad SR sade syftet med intervjuerna var. Många citat från mig hade tagits helt ur sitt sammanhang för att bygga en narrativ (baserad på en hypotes). Jag kände inte igen Sara Olssons intervju med mig. I programmet blandades BRIX, CSBC och Nacka Kristdemokraterna ihop, och beskrivningarna var helt felaktiga om vad BRIX sysslade med och vad CSBC sysslar med. Detta visar att reportrarna hade dåliga kunskaper om båda och inte var riktigt intresserade av Sidenvägen eller ekonomi. De hade bara ett syfte bakom det hela. Det var att visa, efter att de först har skapat en total förvirring, att jag eftersom jag är en aktiv svensk-kinesisk affärskvinna och politiker har samröre med kommunistpartiet och ännu värre med en vad de gav intryck av att vara en farlig organisation i Kina som heter Enhetsfronten. Det var ordet som ”tolken” ville betona och fastslå att jag visste vad det betyder.

Programmet hade getts titeln "Kinas magiska vapen" och hade som huvudtema Kinas kommunistpartis Enhetsfront. Programmet var helt förvirrande. Konfliktprogrammet hävdade att jag som kommunpolitiker tog emot en ledande tjänsteman från Enhetsfronten och gav intrycket att jag ofta träffar medlemmar i denna organisation som arbetar för att påverka andra länder för kommunistpartiets räkning och att jag arbetar för Enhetsfronten för att skada Sverige och Sveriges nationella säkerhet. Dessa är allvarliga anklagelser som är i nivå med förräderi. Detta kan sätta min och min familjs säkerhet och liv i fara med tanke på den våldsamma rasismen som gror nu.

Hela narrativet hänger på den enda punkten som hela programmets hypotes bygger på: Jag och Enhetsfronten. Jag arbetar med att främja affärer mellan Kina och Sverige, huvudsakligen genom CSBC med inriktning på att öka små och medelstora företags (SMEs) möjlighet att komma in på den kinesiska marknaden. För att göra detta tar min förening CSBC (inte bara jag) emot affärsdelegationer som innehåller företagsledningar och representanter för handelskammare och investeringsfrämjande myndigheter. Vanligt är med alla sådana delegationer att även representanter för kommunistpartiet finns med. Alla svenska föreningar som sysslar med handel och investeringar med Kina tar emot delegationer där kommunistpartiets representanter finns med. Finns det medlemmar från Enhetsfronten med i dessa delegationer är det inget som vanligtvis offentliggörs eftersom de samtidigt är representanter för kommunistpartiet. Ibland fanns också kommunalråd med på dessa möten.

En delegation från Hubei provinsen---Hubei Overseas Friendship Association och Hubei Industrial and Commercial Federation -- besökte Sverige i april 2019. Det fanns en artikel om detta besök i nättidningen Nordiska Kinesiska Nättidningen som innehöll orden "United Front Department" (på kinesiska). Det var tidningens egen redaktion som beskrev en medlem i delegationen som tillhörande Enhetsfronten. Men det var inte något som andra, inklusive jag, hade vetskap om. Det visade sig att Konfliktredaktionen hade använt Nordiska Kinesiska Nättidningen som källa för sin information. Nättidningen publicerade rapporten om evenemanget i april som använde den felaktiga titeln Enhetsfronten och vilseledde läsarna. Det är numera korrigerat och denna beskrivning är borttagen.

Det var först genom intervjun med Sara och Hanna som jag fick veta att Enhetsfronten finns. De två kom till mig och googlade fram denna artikel där jag finns med på bilder. När Sara i första intervjun nämnde ”Enhetsfronten” för mig, förstod inte vad det betydde. Därför kom hon tillbaka den andra gången och tog hon med sig Hanna som kan kinesiska, för att säga samma utryck men på kinesiska. I intervjun svarade jag att jag nu vet vad det är. Men vad jag menade att jag visste vad orden ”enhet” och ”front” betyder, inte att jag kände till organisationen Enhetsfronten! Trots att Hanna hörde vad jag sa fastslog hon: ”När jag frågar Lydia på kinesiska förstår hon direkt. Visst känner hon till Enhetsfronten. ” Sedan fortsätter hon upprepa det och programledaren Ivar Ekman talar om CSBC som ”Den här organisationen som alltså samarbetar med Enhetsfronten”.

Detta är det enda tillfället där jag finns i samma plats, faktisk som gäst i detta fall, med personer som påstås av en kinesisk nättidning att de är från Enhetsfronten, och det utan min vetskap vid tiden för mötet. SR programmet ger intrycket att jag ofta träffar medlemmar i Enhetsfronten och gör påståenden att nu är det helt klart att CSBC och jag jobbar med Enhetsfronten. Det intressanta är att jag inte visste att en sådan organisation existerade. SR har inget annat exempel på möten där jag och personer som säger sig komma från Enhetsfronten vistas på samma plats, förutom den felaktiga rapporten i den Nordiska Kinesiska Nättidningen. När jag säger att ”jag träffar dem ofta” i programmet menar jag affärsdelegationer. I intervjun sa jag till Sara, att jag aldrig har tagit emot delegationer från Enhetsfronten, jag tror inte att svenska ambassaden skulle ge visum till någon som tillhör Enhetsfronten. Hon frågade om Enhetsfronten tagit kontakt med mig. Jag svarade nej. Ändå upprepade reportrarna att jag hade kontakt med Enhetsfronten och även samarbetade med den.

Om SR har andra exempel bör de visa dem. Hela programmet och den felaktiga berättelsen om mig bygger på detta och inget annat. Och det är fel.

Det kränkte allvarligt min person och skadade det kristdemokratiska partiet (KD) som jag tillhör. Det har haft en extremt dålig och skandaliserande effekt i samhället.  De falska uppgifterna användes av SR:s journalister för en uppföljande intervju med KD:s partisekreterare Peter Kullgren och med två andra mycket viktiga personer som jag samarbetet med i CSBC. En vilseledande fras om att kontakter var konstaterade upprepades i tio av söndagens Ekosändningar: ”Efter P1-programmet Konflikts avslöjande igår att Kristdemokraten Lydia Liu har haft kontakter med det kinesiska kommunistpartiets påverkansorganisation Enhetsfronten så … ”

Under de senaste dagarna har bl. SvD, Expressen, Aftonbladet och 29 lokala medier i Sverige citerat programmets falska uppgifter och ökat deras spridning i samhället och deras negativa påverkan (Se bilaga med mediatäckning). Min bild som Ekot använde på deras internetsida har nu spridits i hela landet. De fick mig att se ut som en ”efterlyst” brottsling, eller så kände jag.

Mot denna bakgrund har jag gjort en polisanmälan. Jag kände att jag blev utsatt för förtal, med konsekvenser för min och min familjs säkerhet och normala funktion i samhället. Dessutom, gjordes detta program utan att jag kunde försvara mig eller få chansen i samma radiokanal säga vad jag tycker om det hela. Personer har ringt mig och avbokat möten och gemensamma aktiviteter, många vill ta avstånd från mig. Jag blev dömd innan jag hann svara på anklagelserna.

Jag har aldrig använt min position i KD som en plattform för mina affärsverksamheter. Faktum är att SR reporter Sara Olsson pressade hårt för att få mig att ställa upp för intervju ensam i kommunalhuset, men jag vägrade starkt och sa att deras program skulle handla om Belt and Road, BRIX, inte om KD eller kommunen. SR Programmet försökte få mig att se ut som illojal svensk medborgare och Kristdemokrat. Men de har fel.

Lydia Liu  KD Nacka

20190822

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *